• Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

HQT STORE cam kết sẽ bảo mật thông tin riêng tư của khách hàng, dưới đây là "Chính sách bảo mật" quý khách có thể tham khảo để hiểu hơn về 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bảo gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
 

Về đầu trang
Hotline 0364502205